Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. С. Качний

Знайдено документів: 6

№ 3, 2018

О. С. Качнийк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

O. S. KachniyPh.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE: THE STATE AND PROSPECTS OF CHANGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES AND EUROPEAN STANDARDS

№ 2, 2018

О. С. Качнийк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСУЧАСНІШИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ

O. S. KachniyPh.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

STRATEGIC PLANNING AS ONE OF THE EXISTING METHODS OF PUBLIC ADMINISTRATION BY REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 12, 2017

О. С. Качнийк. держ.упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ЗАСІБ СПРЯМОВАНОСТІ (ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ) РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. S. KachniyPh.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY AS A SUBJECT OF DIVERSITY (DEFINITION OF MODELS) OF REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 11, 2017

О. С. Качнийк. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. S. KachniyPh.D., Assistant Professor, Interregional Academy of Personnel Management

CURRENT STATE OF INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE MANAGEMENT BY SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE

№ 5, 2015

О. С. Качнийк. держ. упр., докторант Академії муніципального управління, м. Київ

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. KachnyjPhD in Public Administration, the postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES THAT ARE STRATEGIC DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

№ 3, 2009

О. С. КачнийПерший заступник Голови Київської обласної ради

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТОВ "ДКС Центр"