Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Скорик

Знайдено документів: 3

№ 6, 2019

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and entrepreneurshipCherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASES OF ORGANIZATIONAL DESIGNING IN PUBLIC MANAGEMENT

№ 12, 2018

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,Черкаський державний технологічний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and entrepreneurshipCherkasy State Technological University

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES OF TREASURY SERVICE: THE MODERN STATE AND THE PROSPECTS FOR THEIR IMPROVEMENT

№ 11, 2015

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and public administration Cherkasy State Technological University

NATURE AND COMPONENTS OF SCIENTIFIC - TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF THE STATE

ТОВ "ДКС Центр"