Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. О. Підкуйко

Знайдено документів: 2

№ 5, 2017

С. М. Невмержицькак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївР. М. Федорякк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Підкуйкок. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

S. NevmerzhytskaPh.D., Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivR. FedoryakPh.D. of Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivO. PidkuykoPh.D. of Public Administration, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

SOCIAL RESPONSIBILITY OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL MANAGEMENT

№ 4, 2017

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївІ. А. Павленкод. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Підкуйкок. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

G. KostiukPhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivI. PavlenkoDoctor of Economics, professor of management department, Kyiv national university of technology and design, KyivO. PidkuikoPhD (Public Administration), associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

FEATURES OF FUNCTIONING AND ANTIMONOPOLY ADJUSTING OF MARKET OF POWER RESOURCES

ТОВ "ДКС Центр"