Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. М. Соколова

Знайдено документів: 2

№ 6, 2016

Л. О. Матвейчукк. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. М. Соколовак. е. н., доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ФОРМАТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

L. O. MatvejciukPhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of UkraineO. M. SokolovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Governance of National Economy and Economic Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INNOVATIVE APPROACH FOR THE E-FORMAT DEVELOPMENT IN UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION

№ 11, 2014

Я. Ф. Радишдоктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. М. Соколоваздобувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

НЕОЧІКУВАНІ ВОЄННІ ВИКЛИКИ МИРНОГО ЧАСУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ)

Jaroslav F. RadyshPhD in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration at the President of UkraineOlga M. Sokolovacandidate for a degree, National Academy of Public Administration at President of Ukraine

UNEXPECTED MILITARY CHALLENGES OF THE PEACETIME (AS REGARD TO THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM OF UKRAINE)

ТОВ "ДКС Центр"