Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. Д. Фірсова

Знайдено документів: 1

№ 9, 2013

О. Д. Фірсовааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України , м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

O. Firsovapostgraduate student, National Academy of Public Administration, Kyiv

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF SOCIAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

ТОВ "ДКС Центр"