Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Щербина

Знайдено документів: 1

№ 4, 2015

О. В. Щербинакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансі та кредиту, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗМІН БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

О. ShcherbynaCandidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, «International University of Finance»

THE BUDGET PROCESS IN UKRAINE IN TERMS OF AMENDING THE BUDGET LEGISLATION

ТОВ "ДКС Центр"