Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Осауленко

Знайдено документів: 2

№ 2, 2019

О. В. Осауленкоголовний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,Центр післядипломної освіти

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. ДНІПРА

O. V. OsaulenkoChief State Auditor of the Department of Control in Industry, Energy, Transport and Financial Services of the Eastern Office of the State Public Service, Dnipro National University named after Oles Honchar, Center for postgraduate education

WAYS OF EFFECTIVE USE OF BUDGET FUNDS IN THE FIELD OF DNIPRA HEALTH PROTECTION

№ 1, 2017

Т. Є. Добрянськазаступник начальника відділу контролю у сфері охорони здоров’я Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освітиО. В. Осауленкоголовний державний аудитор відділу контролю у соціальній галузі та культури Східного офісу Держаудитслужби, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ «ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ І СУДИНО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Tetiana Evgenivna Dobrianskaсhief Advocate vіddіlu control at the Health Protection sferі receptionists Derzhavnoї fіnansovoї іnspektsії in Dnіpropetrovskіy oblastі, Dnipropetrovsk national University Oles Honchar Centre of postgraduate educationOlga Valerіїvna Osaulenkohead auditor Reigning vіddіlu control at the Branch sotsіalnіy that kulturі Shіdnogo ofіsu Derzhauditsluzhbi, Dnipropetrovsk national University Oles Honchar Centre of postgraduate education

WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF BUDGETARY FUNDS ALLOCATED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET PROGRAM "PREVENTION AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR DISEASES IN THE DNIPROPETROVSK REGION"

ТОВ "ДКС Центр"