Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Клименко

Знайдено документів: 3

№ 10, 2019

О. В. Клименкоголовний спеціаліст відділу захисту прав споживачів департаменту страхового регулювання та нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

НАУКОВІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ

O. V. KlymenkoPrincipal specialist of the Consumer Protection Department of the Insurance Regulation and Supervision Department of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF STATE REGULATION OF INSURANCE MARKET ACTIVITIES

№ 8, 2013

О. В. Клименкокандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права Академії муніципального управління

МЕХАНІЗМИ РОЗГЛЯДУ КОНФЛІКТІВ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

E. V. KlimenkoAcademy of municipal management, associate professor of the theory and history of the state and right and constitutional right department, candidate of legal sciences, associate professor

MECHANISMS OF THE CONFLICT IN HEALTH CARE

№ 1, 2013

О. В. Клименкокандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права Академії муніципального управління

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН І РОЗРОБКИ МЕДИЧНОГО КОДЕКСУ

ТОВ "ДКС Центр"