Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. В. Делія

Знайдено документів: 5

№ 8, 2015

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДЕРЖАВНА І ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

GOVERNMENT AND PUBLIC POLICY: THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF THE STUDY

№ 7, 2015

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

GOVERNANCE ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

GOVERNANCE AS A CONCEPT APPROACH TO UNDERSTANDING PUBLIC ADMINISTRATION

№ 5, 2014

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕВУ ВЛАДУ В СРСР

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

TO A QUESTION OF LOCAL AUTHORITIES IN THE USSR

№ 4, 2014

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CITY MUNICIPALITY: HISTORICAL EXPERIENCE

№ 3, 2014

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СРСР (1917– 1930 РР.)

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

CERTAIN ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION STAFFING OF LOCAL GOVERNMENT IN USSR (1917–1930)

ТОВ "ДКС Центр"