Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. А. Онищенко

Знайдено документів: 1

№ 9, 2017

О. А. Онищенкоканд. наук з держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАДИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

O. А. OnyshchenkoPhD in Public Administration, Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logіstiсs, Zaporizhzhia National University

LEGAL AND POLITICAL ISSUES ON LOBBYING AS A TOOL OF CORPORATE POWER OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

ТОВ "ДКС Центр"