Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Котикова

Знайдено документів: 2

№ 3, 2018

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївМ. М. Бабичк. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївВ. О. Наконечнамагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ПРОГРАМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivМ. М. BabychPhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy, Mykolayiv National Agrarian University, MykolayivV. O. NakonechnaMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

MONITORING OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF PROGRAMMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

№ 9, 2017

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївМ. М. Бабичк. е. н.,доцент, докторант кафедри економіки підприємств Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivМ. М. BabychPhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL INCLUSION AS AN ELEMENT OF SOCIAL REGIONAL POLICY

ТОВ "ДКС Центр"