Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Дудка

Знайдено документів: 1

№ 7, 2015

О. І. Дудказдобувач Академії муніципального управління, м. Київ

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Оlexandr Dudkacompetitor Municipal Management Academy, Kyiv

MODERN TOOLS OF STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR ECONOMY

ТОВ "ДКС Центр"