Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Васильєва

Знайдено документів: 8

№ 6, 2019

О. І. Васильєвад. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові УкраїниН. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містомНаціональної академії державного управління при Президентові України

КОРУПЦІЯ - ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

O. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of UkraineN. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CORRUPTION IS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROBLEMS OF MODERNIZATION

№ 4, 2019

О. І. Васильєвад. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові УкраїниН. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

O. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of UkraineN. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOME ASPECTS OF THE STATE ADMINISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

№ 10, 2014

О. І. Васильєвад. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Alexandrа Vasilyevаd. derzh. upr., professor, professor of regional administration, local government and city management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

AREAS OF APPLICATION OF PPP IN THE SOCIAL SPHERE

№ 10, 2012

О. І. Васильєвапрофесор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управлінняО. В. Євсюковаздобувач кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління, м. Київ

РАДИ ЯК ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ

№ 1, 2010

О. І. Васильєвад.держ.упр., доц., професор кафедри Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ЖИТДЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

№ 4, 2009

О. І. Васильєвадокторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

№ 3, 2009

О. І. Васильєвак.н.держ.упр., доц., докторант,  кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

№ 2, 2009

О. І. Васильєвак. н .держ. упр., доц., докторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВ "ДКС Центр"