Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: О. І. Білик

Знайдено документів: 2

№ 12, 2017

М. К. Хімасистент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. І. Біликкандидат економічних наук, доцент кафедри Адміністративного і фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В КРАЇНАХ ЄС

M. KhimAssistant of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, LvivO. BilykPh.D. in Economy, Associate Professor, Associate Professor of the Administrative and Financial Management Department, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PUBLIC MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS IN THE EU COUNTRIES

№ 10, 2016

О. І. Біликк. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. В. НовіковаАсистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. BilykPhD in Economics docent at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, LvivA. NovikovaAssistant at National University ‘Lviv Politechnik’, the Department of administrative and financial management, Lviv

JUSTIFICATION WAYS TO OVERCOME CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR

ТОВ "ДКС Центр"