Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. Ю. Чорна

Знайдено документів: 1

№ 7, 2014

Н. Ю. Чорнак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

N. ChornaPh.D., assistant professor of вusiness Economics and international Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

VARIATION MODEL OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE CITY

ТОВ "ДКС Центр"