Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. П. Стучинська

Знайдено документів: 1

№ 10, 2015

Н. П. Стучинськааспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Stuchinskagraduate student of department of globalistik, eurointegrations and management national safety, National academy of state administration, is at President of Ukraine

CIVIL SOCIETY AS A SUBJECT OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY

ТОВ "ДКС Центр"