Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. О. Гаман

Знайдено документів: 3

№ 6, 2018

Н. О. Гаманкандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД КРИЗИ

N. O. HamanCandidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

STATE REGULATION OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF THE CRISIS

№ 5, 2018

Н. О. Гаманкандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

N. O. HamanCandidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: PERSPECTIVES FOR UKRAINE

№ 4, 2009

Н. О. Гаманздобувач, Академія муніципального управління

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

ТОВ "ДКС Центр"