Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Мірко

Знайдено документів: 2

№ 4, 2020

Л. С. Ладонькод. е. н., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університетН. Л. Новіковад. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університетН. В. Міркок. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

L. LadonkoDoctor of Economic Sciences, Professor of Public Management and Administration Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsN. NovikovaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsN. MirkoPhD in Public Administration, Associate Professor of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

MAIN ASPECTS OF THE COMMUNICATIVE INTERACTION OF GOVERNMENT AUTHORITIES WITH PUBLIC

№ 4, 2009

Н. В. Міркост. викладач кафедри теоретичної та практичної економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТОВ "ДКС Центр"