Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Вострікова

Знайдено документів: 1

№ 5, 2015

Н. В. Востріковаасистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіЮ. В. Шпакд. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ У ВОДНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

N. V. VostrikovaAssistant of Public Administration, Documentation and Information Activities DepartmentY. V. ShpakDoctor of Public Administration, Professor, Acting head of Public Administration, Documentation and Information Activities Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FUNCTIONAL ENSURING OF PUBLIC ADMINISTRATION OF WATER RESOURCES IN THE WATER CODE OF UKRAINE AND ITS IMPROVEMENT

ТОВ "ДКС Центр"