Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Васильєва

Знайдено документів: 7

№ 6, 2019

О. І. Васильєвад. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові УкраїниН. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містомНаціональної академії державного управління при Президентові України

КОРУПЦІЯ - ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

O. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of UkraineN. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CORRUPTION IS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROBLEMS OF MODERNIZATION

№ 4, 2019

О. І. Васильєвад. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові УкраїниН. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

O. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of UkraineN. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOME ASPECTS OF THE STATE ADMINISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

№ 12, 2013

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

№ 11, 2013

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ДОСВІД ЕСТОНІЇ У НАДАННІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

ESTONIA'S EXPERIENCE IN THE PROVISION OF PUBLIC ELECTRONIC SERVICES

№ 10, 2013

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТРУМЕНТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ І МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ В БІЛОРУСІ ТА МОЛДОВІ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

TOOLS REFORM OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN BELARUS AND MOLDOVA

№ 9, 2013

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

APPROACHES TO EVALUATING THE QUALITY OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY THE EXECUTIVE GOVERNMENT IN UKRAINE

№ 2, 2010

Н. В. Васильєвак.е.н., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

ТОВ "ДКС Центр"