Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. В. Бондарчук

Знайдено документів: 4

№ 6, 2018

О. А. Касянаспірант кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроН. В. Бондарчукдоктор наук з державного управління, професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗБІЙ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СУТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

O. A. Kasianpost-graduate student of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State University of Agriculture and Economics, DniproN. V. BondarchukDoctor of Public Administration, Professor of Accounting, Audit and Financial and Economic Security Management, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

THE FAILURE OF THE TAX MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN AGRICULTURE: THE ESSENCE OF THE PROBLEM AND THE WAYS OF ITS SOLUTION

№ 2, 2011

Н. В. Бондарчукк.е.н., доц.. здобувач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

№ 5, 2010

Н. В. Бондарчукк.е.н., доц., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

№ 4, 2010

Н. В. Бондарчукк.е.н., доц., докторант Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

ТОВ "ДКС Центр"