Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. А. Сіцінський

Знайдено документів: 6

№ 4, 2020

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., головний науковий співробітник,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

НАУКОВИЙ СУПРОВІД ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. SitsinskiyPhD in Public Administration,Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute

SCIENTIFIC SUPPORT OF PUBLIC-GOVERNMENTAL REFORMS TO PROVIDE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY

№ 3, 2020

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., головний науковий співробітник,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ У ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. SitsinskiyPhD in Public Administration,Chief Scientist, Ukrainian State Employment Service Training Institute

THEORETICAL ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC PROVISION OF DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE OF UKRAINE FOREIGN AFTER

№ 11, 2018

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., головний науковий співробітник Інституту підготовки кадрівДержавної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Nazariy SitsinskiyCandidate of sciences in public administration, Ph.D.,Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

EXPERT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SECURITY STRATEGY OF UKRAINE

№ 8, 2016

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

КОМПЛЕКСНЕ БАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ ОБСЄ В УКРАЇНІ

Nazariy SitsinskiyCandidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF THE DIRECTIONS AND WAYS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE MINSK AGREEMENTS IN THE CONTEXT OF ACTIVITIES OF THE SPECIAL MONITORING MISSION OF OSCE IN UKRAINE

№ 7, 2016

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Nazariy SitsinskiyCandidate of sciences in public administration, European Academy of Diplomacy, Poland

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE UKRAINIAN-AMERICAN MILITARY-POLITICAL COOPERATION

№ 1, 2015

Н. А. Сіцінськиймагістр права, Європейський університет, м. Фленсбург, Німеччина

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ДОГОВІРНО–ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНІ

Nazariy Sitsinskiymaster of Law, European University, Flensburg, Germany

THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL STRATEGY FOR THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"