Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Н. І. Шевченко

Знайдено документів: 5

№ 9, 2019

В. О. Гордієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансівН. І. Шевченкок. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансівД. О. Сугаковамагістр, Університет митної справи та фінансів

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

VIadimir HordienkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and FinanceNataliia ShevchenkoCandidate of public management, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration,University of Customs and FinanceDaryna SuhakovaMaster, University of Customs and Finance

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINE

№ 3, 2019

О. І. Даційд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналомІ. І. Туболецьк. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансівН. І. Шевченкок. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

Oleksandr DatsiiDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel ManagementIryna TuboletsCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and FinanceNataliia ShevchenkoCandidate of public management, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration, University of Customs and Finance

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF STATE TAX POLICY AT THE TERRITORIAL LEVEL

№ 5, 2012

В. В. Даценкок .е. н., Дніпропетровська державна фінансова академіяН. І. Шевченкок. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

ГАРАНТУВАННЯ ФІНАСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

№ 1, 2012

Н. І. Шевченкок.держ.упр., Дніпропетровська державна фінансова академіяВ. О. КуліченкоДніпропетровська державна фінансова академія

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМАТИКА, НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ

№ 4, 2009

Н. І. Шевченкоздобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВИ

ТОВ "ДКС Центр"