Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. В. Кравченко

Знайдено документів: 2

№ 3, 2017

М. В. Кравченкод. держ. упр., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові УкраїниК. С. Міщенкок. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

M. KravchenkoDoctorate in Public Administration, Professor, Professor of Social and Humanitarian Policy of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, KyivK. MischenkoPhD (Public Administration), Associate Professor in the Department of Public Management and Administration at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

STATE POLICY IN THE SPHERE OF PROTECTION OF RIGHTS AND WELFARE OF CHILDREN: A RETROSPECTIVE ANALYSIS

№ 5, 2015

М. В. Кравченкод. держ. упр., доц., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

M. KravchenkoDoctorate in Public Administration, Associate Professor, Professor of Social and Humanitarian Policy of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN APPROACHES AND MECHANISMS OF PENSION REFORM

ТОВ "ДКС Центр"