Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: М. В. Банчук

Знайдено документів: 6

№ 3, 2016

М. В. Банчукк. політ. н., головний науковий співробітник лабораторіъ безпекових стратегій в охороні здоров’я, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

M. BanchukPhD, chief researcher, SI “O.M. Marzeyev Institute for Public Health of the National academy of medical sciences of Ukraine”

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STATE ADMINISTRATION OF HEALTH PROTECTION

№ 10, 2011

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

№ 9, 2011

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

№ 8, 2011

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ

№ 7, 2011

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я  Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

№ 6, 2011

М. В. Банчукк. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ

ТОВ "ДКС Центр"