Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Мамедов Сахіб Алі огли

Знайдено документів: 1

№ 12, 2014

Мамедов Сахіб Алі оглиаспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ

Мамедов Сахиб Али оглы

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Sahib Ali oglu Mammadov

FOREIGN EXPERIENCE BUILDING STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

ТОВ "ДКС Центр"