Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. Ю. Снісаренко

Знайдено документів: 4

№ 5, 2018

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

LEGAL ENTITIES’ RIGHTS PROTECTION IN CONTEXT OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

№ 3, 2017

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові УкраїниТ. В. Прилуцькамагістр державного управління, завідувач сектору оцінки державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РАЗОМ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of UkraineT. V. PrilutskaMaster of Public Administration, Head of the State Property Assessment Section, Rivne Regional Office of the State Property Fund of Ukraine

LEGAL SUPPORT OF PRIVATIZATION OF OBJECTS WITH LAND PLOTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

№ 9, 2015

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові УкраїниТ. В. Прилуцькамагістр державного управління, начальник відділу реформування власності та оцінки державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of UkraineT. V. PrilutskaMaster of Public Administration, Head of the Department of Property Reform and Assessment of State Property, Rivne Regional Office of the State Property Fund of Ukraine

LEGAL REGULATION PROBLEMS OF TRANSPARENT AND COMPETITIVE PRIVATIZATION PROCEDURES IN UKRAINE

№ 8, 2015

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of Statebuilding and Law of the National Academy of Public Administartion, Office of the President of Ukraine

THE ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM: DEFINITION AND PRACTICAL USE FOR LEGITIMATION OF ECONOMIC ACTIVITIES BODIES

ТОВ "ДКС Центр"