Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. Х. Тихончук

Знайдено документів: 4

№ 6, 2018

Л. Х. Тихончукк. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kh. TikhonchukPhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

TRANSFORMATION OF THE FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

№ 5, 2018

Л. Х. Тихончукк. н. д. у, докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

L. H. TikhonchukPh.D., doctoral student National University of Water Management and Nature Management

MODELS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CORPORATE SECTOR BASED ON INTERACTION WITH INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Л. Х. Тихончукк. н. д. у, докторант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

№ 11, 2017

Л. Х. Тихончукк. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МІЖДЕРЖАВНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

L. Kh. TikhonchukL. Kh. Tikhonchuk, PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INTERSTATE INTEGRATION ASSOCIATIONS AS A TOOL FOR REGULATING INTERNATIONAL TRADE RELATIONS

№ 10, 2012

Л. Х. Тихончукздобувач Національного університету водного господарства та природокористування

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В АСПЕКТІ БІОЕНЕРГЕТИКИ

ТОВ "ДКС Центр"