Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. О. Комісарова

Знайдено документів: 2

№ 3, 2014

Л. О. Комісаровакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕФЕКТИВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

L. О. KomissarovaPh.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

DEVELOPMENT MANAGEMENT TECHNOLOGICAL CULTURE IN THE EFFECTIVE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS

№ 1, 2015

Л. О. Комісаровакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

L. О. KomissarovaPh.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

MANAGEMENT OF INNOVATIVE LEARNING TECHNOLOGIES - THIS REQUIREMENT

ТОВ "ДКС Центр"