Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. М. Васільєва

Знайдено документів: 3

№ 3, 2020

Л. М. Васільєвад. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університетН. В. Даційд. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університетВ. П. Залізнюкд. держ. упр., професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. VasilievaDoctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityN. DatsiiDoctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological UniversityV. ZalizniukDoctor of Sciences in Public Administration, professor of the department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional, Academy of Personnel Management

EFFICIENCY OF FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

№ 10, 2010

Л. М. Васільєвадоцент кафедри обліку і аудиту Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

№ 9, 2010

Л. М. Васільєвадоцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ТОВ "ДКС Центр"