Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Сергієнко

Знайдено документів: 3

№ 1, 2020

Л. В. Сергієнкок. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»І. В. Новосьоловмагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

L. SergienkoPhD in Public Administration, Assistant Professor of Department of Economic Security, Public Management and AdministrationZhytomyr Polytechnic State UniversityІ. NovosiolovMaster\'s Degree in «Public Management and Administration», Zhytomyr Polytechnic State University

DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF URBAN CHANGE

№ 5, 2019

Л. В. Сергієнкок. н. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»О. Д. Крикунаспірантка кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналомС. М. Петрикаспірант кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ

L. SergienkoPhD in Public Administration, Assistant Professor of Department of Economic Security,Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State UniversityO. KrykunPost Graduate Student in Public Administration,Interregional Academy of Personnel ManagementS. PetrykPostgraduate Student, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

PERSONNEL POLICY IN PUBLIC AUTHORITIES: ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE

№ 12, 2016

Л. В. Сергієнкоаспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Larysa Vasylivna SergiienkoPostgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration Zhytomyr State Technological University

THE STATE OF SCIENTIFIC RESEARCH ON CIRCULAR ECONOMY

ТОВ "ДКС Центр"