Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Бондарчук

Знайдено документів: 1

№ 11, 2015

Л. В. Бондарчукк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. V. BondarchukPhD, assistant professor of management and administration, Vinnitsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

STUDY OF MECHANISMS ECONOMIC SECURITY ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION

ТОВ "ДКС Центр"