Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Антонова

Знайдено документів: 2

№ 9, 2018

Я. Ю. Орленкодоктор наук з державного управлінняЛ. В. Антоновадоктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновдоктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомір, УкраїнаО. П. Плехановадоктор наук з державного управління,професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Y. Y. OrlenkoDoctor of Sciences in Public AdministrationL. V. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityA. V. AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Managementof the Zhytomyr State Technological UniversityO. P. PlekhanovaDoctor of Sciences in Public Administration,Associate Professor of Department of constitutional and administrative law and process of the Petro Mohyla Black Sea National University

MODERN TOOL FOR STATE REGULATION OF PROCESSES FOR PROVIDING QUALITY OF PRODUCTION

№ 1, 2011

Л. В. Антоновак.е.н., доц., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ТОВ "ДКС Центр"