Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. В. Антонова

Знайдено документів: 5

№ 1, 2019

Н. М. Левченкод. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Запорізький національний технічний університетЛ. В. Антоновадоктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновдоктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

СЕРВІСНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПТНЗ ЗА ПРИНЦИПАМИ ДУАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Natalia Mikhailovna LevchenkoDoctor of Science in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Business, Trade and Stock ExchangesZaporizhzhya National Technical UniversityLiudmyla Volodymyrivna AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditingof the Petro Mohyla Black Sea National UniversityAndrii Vyacheslavovich AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

SERVICE ASSISTANCE OF TRAINING ORGANIZATION IN PTNZ ON DUALITY PRINCIPLES IN THE DECENTRALIZATION OF EDUCATION

№ 2, 2019

Н. М. Левченкод. держ. упр., професор, професор кафедрипідприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Запорізький національний технічний університетЛ. В. Антоновадоктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновдоктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, Україна

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ДІЄВИЙ СЕРВІСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Natalia Mikhailovna LevchenkoDoctor of Science in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Business, Trade and Stock ExchangesZaporizhzhya National Technical UniversityLiudmyla Volodymyrivna AntonovaLiudmyla Volodymyrivna AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityAndrii Vyacheslavovich AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological University

DECENTRALIZATION OF EDUCATION AS AN EFFECTIVE SERVICE INSTRUMENT INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT

№ 12, 2018

Л. В. Антоновадоктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновдоктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомир, УкраїнаЯ. Ю. Орленкодоктор наук з державного управлінняО. П. Плехановадоктор наук з державного управління,професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Liudmyla Volodymyrivna AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityAndrii Vyacheslavovich AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Management of the Zhytomyr State Technological UniversityYana Yuriyivna OrlenkoDoctor of Sciences in Public AdministrationOksana PlekhanovaDoctor of Sciences in Public Administration,Associate Professor of Department of constitutional and administrative law and process of the Petro Mohyla Black Sea National University

IMPROVEMENT TOOLS TO SUPPORT INNOVATIVE ENERGY SAVING TECHNOLOGY IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

№ 9, 2018

Я. Ю. Орленкодоктор наук з державного управлінняЛ. В. Антоновадоктор наук з державного управління, професор,професор кафедри обліку і аудитуЧорноморського національного університету ім. П. Могили м. Миколаїв, УкраїнаА. В. Антоновдоктор наук з державного управління, доцент,професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адмініструванняЖитомирського державного технологічного університету, м. Житомір, УкраїнаО. П. Плехановадоктор наук з державного управління,професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесуЧорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Y. Y. OrlenkoDoctor of Sciences in Public AdministrationL. V. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityA. V. AntonovDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of Department of Economic Security, Public Administration and Managementof the Zhytomyr State Technological UniversityO. P. PlekhanovaDoctor of Sciences in Public Administration,Associate Professor of Department of constitutional and administrative law and process of the Petro Mohyla Black Sea National University

MODERN TOOL FOR STATE REGULATION OF PROCESSES FOR PROVIDING QUALITY OF PRODUCTION

№ 1, 2011

Л. В. Антоновак.е.н., доц., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ТОВ "ДКС Центр"