Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Л. А. Маслова

Знайдено документів: 2

№ 5, 2019

Л. А. Масловакандидат наук з державного управління, викладач кафедри теорії держави і права,Академія державної пенітенціарної служби

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ

L. A. MaslovaCandidate of Public Administration, lecturer of the Department of Theory of State and Law,Academy of the State Penitentiary Service

THE STATE REGULATION OF ENSURING THE PROCESS OF SPIRITUAL SECURITY: THREATS ОF THE RELIGIUS SPHERE

№ 4, 2011

Л. А. Масловааспірант кафедри національної безпеки Національної академії державного управління  при Президентові УкраїниТ. Б. Савченкоголовний економіст-фінансист Міністерства фінансів України

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

ТОВ "ДКС Центр"