Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. С. Кандагура

Знайдено документів: 2

№ 1, 2015

К. С. Кандагурак. держ. упр., ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

K. S. Kandaguraсandidate governance, senior teacher of department management Kyiv national university of trade and economics

THE MECHANISM OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN POWER RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

№ 9, 2010

К. С. Кандагурааспірант, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НЕУРЯДОВІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВИРАЖЕННЯ ДУМКИ ГРОМАДСЬКОСТІ У СПІВПРАЦІ З СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВ "ДКС Центр"