Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: К. В. Мануілова

Знайдено документів: 2

№ 11, 2015

К. В. Мануіловак. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СКЛАДОВИЙ ЧИННИК ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

C. V. ManuilovaPhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

DIRECT DEMOCRACY AS AN INTEGRAL FACTOR OF DECENTRALIZED PUBLIC POWER

№ 6, 2015

К. В. Мануіловак. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ФРАНЦІЇ ЗА ПРАВЛІННЯ КАРОЛІНГІВ (VIII - X СТ.)

C. V. ManuilovaPhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITY IN FRANCE CAROLINGIAN RULE (VIII - X CENTURY)

ТОВ "ДКС Центр"