Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ж. Д. Анпілогова

Знайдено документів: 3

№ 5, 2013

Ж. Д. Анпілоговак. е. н., докторант Академії муніципального управління

МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

№ 3, 2013

Ж. Д. Анпілоговак. е. н., докторант Академії муніципального управління

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

№ 1, 2013

Ж. Д. Анпілоговак. е. н., докторант Академії муніципального управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Zhanna. D. AnpilogovaPh.D., Ph.D. Academy of Municipal Management

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ BY PROCESSES IN THE INDUSTRIAL COMPLEX

Жанна. Д. Анпилоговак. э. н., докторант Академии муниципального управления

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

ТОВ "ДКС Центр"