Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. А. Перебийніс

Знайдено документів: 1

№ 5, 2017

Д. А. Перебийнісстудентка 2 курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївГ. Ю. Тлустак. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ НА ДОЛАРИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ

D. Perebiynisstudent, Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of KyivG. Tlustacandidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM ON DOLLARIZATION IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"