Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. А. Міщенко

Знайдено документів: 7

№ 8, 2018

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

D. A. MishchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

STATE REGULATION OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE: CURRENT REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

№ 2, 2018

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

D. A. MishchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

№ 3, 2017

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансівЛ. О. Міщенкокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ В УКРАЇНІ

D. A. MishchenkoPhD in Public Administration, Professor of the Department of Finance, University of customs business and financeL. O. MishchenkoPhD, Associate Professor, Department of Finance, University of customs business and finance

IMPROVING THE MECHANISM OF BUDGET EXPENDITURES IN UKRAINE

№ 4, 2009

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОЛОГІЧНІ СФЕРІ ВІДНОСНО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

№ 3, 2009

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

№ 2, 2009

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ І ЗАВДАНЬ СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

№ 7, 2010

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ ДЕРЖАВИ У ПЕРЕБУДОВІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ТОВ "ДКС Центр"