Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Д. А. Войченко

Знайдено документів: 1

№ 10, 2017

Н. В. Ткаленкод. т. н., професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, ЧернігівО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університетД. А. Войченкомагістрант, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «УРЯД-ГРОМАДСЬКІСТЬ»

N. V. TkalenkoDoctor of Economics, Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, ChernihivO. V. MykhailovskaPhD (Economic), Associate Professor of Public Management and Management of Organization Department, Chernihiv National University of Technology, ChernihivD. A. VoychenkoGraduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE ELECTRONIC PETITIONS AS A METHOD OF THE COMMUNICATION INTERACTION IN THE SYSTEM "GOVERNMENT-PUBLIC"

ТОВ "ДКС Центр"