Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Г. А. Магась

Знайдено документів: 1

№ 7, 2013

Г. А. Магасьзаступник начальника факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ КАР’ЄРОЮ ЯК НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

G. A. MagasDeputy Head of the Faculty of Foreign Languages and Humanities National Academy of State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky

MANAGEMENT PROFESSIONAL CAREER AS A DIRECTION IMPROVEMENT STAFF MOTIVATION IN THE AREA OF STATE BORDER

ТОВ "ДКС Центр"