Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. С. Толуб’як

Знайдено документів: 5

№ 3, 2020

В. С. Толуб’якд. держ. упр., доцент,професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Тернопільський національний економічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМАМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

V. TolubyakDoctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Management, Public Administration and Personnel DepartmentTernopil National Economic University

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT AND LABOUR EFFICIENCY BY MECHANISMS OF THE PENSION SYSTEM

№ 6, 2019

В. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університетуЮ. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

V. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic UniversityYu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL THREATS

№ 5, 2018

В. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. S. TolubyakDoctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF FINANCIAL CAPACITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

№ 6, 2017

Yu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE, ChernivtsiV. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Associate Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPROVING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT IN FRONTIER REGIONS

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. ЧернівціВ. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

№ 2, 2012

В. С. Толуб’якк. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНИХ ОБЛІГАЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

ТОВ "ДКС Центр"