Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. С. Адамовська

Знайдено документів: 2

№ 5, 2019

В. С. Адамовськакандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університетЮ. І. Романенкомагістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Victoriia AdamovskaCandidate of Economic Sciences, Associate Professordepartment of Accounting, Taxation, Public Management and AdministrationKrivoy Rog National UniversityYuliya RomanenkoMaster’s studentdepartment of Accounting, Taxation, Public Management and AdministrationKrivoy Rog National University

THEORETICAL PRINCIPLES AND METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION LEADERSHIP SKILLS OF PUBLIC SERVANTS

№ 4, 2017

В. С. Адамовськак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИБІР НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. S. Adamovskacandidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

GOVERNMENT REGULATION MECHANISM OF ECONOMY AND SELECTION DIRECTLY ECONOMIC POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

ТОВ "ДКС Центр"