Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. Л. Полярна

Знайдено документів: 1

№ 12, 2016

С. А. Чукутдоктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.КиївВ. Л. Полярнастудентка 6 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НА ПРИКЛАДІ ДАНІЇ

Svitlana А. ChukutActing Head, Department of Theory and Practice of Management, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»V. L. Polyarnastudent of faculty sociology and law, National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic institute»

THE MAIN DIRECTIONS AND PRIORITIES FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES IN THE EUROPEAN UNION: THE CASE OF DENMARK

ТОВ "ДКС Центр"