Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Шпачук

Знайдено документів: 9

№ 2, 2019

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. V. ShpachukDoctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

PUBLIC ADMINISTRATION MANAGERS CYBER SECURITY OF THE COUNTRY: FOREIGN EXPERIENCE

№ 11, 2018

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

V. V. ShpachukDoctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky

STATE CYBERSECURITY MANAGEMENT OF UKRAINE: LEGAL ASPECTS

№ 10, 2018

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. ВернадськогоО. І. Даційдоктор економічних наук,Міжрегіональна академія управління персоналом

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

V. V. ShpachukDoctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. VernadskyО. I. DatsiyDoctor of Economics,Interregional Academy of Personnel Management

PERIODIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE'S MARINE TRANSPORT

№ 10, 2016

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління, доцент

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

V. V. ShpachukDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF GOVERNMENT ECONOMIC MANAGEMENT

№ 5, 2015

В. В. Шпачукдоктор наук з державного управління, доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. V. ShpachukDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE POLICY OF STATE BORROWINGS OF UKRAINE IN THE PERIOD OF ECONOMIC TRANSFORMATION

№ 5, 2012

В. В. Шпачукк.держ.упр., доцент Національної Академії статистики, обліку та аудиту

«БАЗЕЛЬ ІІІ»: ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ

№ 2, 2012

В. В. Шпачукк. держ. упр., доцент Національної Академії статистики, обліку та аудиту

ПРИЧИНИ СУЧАСНОЇ КРИЗИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ

№ 1, 2012

В. В. Шпачукк. держ. упр., доцент Національної Академії статистики, обліку та аудиту

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕХОДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

№ 7, 2010

В. В. Шпачукк.держ.упр., доцент, Національна Академія статистики, обліку та аудиту

КРИЗА БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ,  СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТОВ "ДКС Центр"