Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Рильська

Знайдено документів: 1

№ 9, 2015

Р. А. Науменкодоктор наук державного управління, доктор філософії з педагогіки, с. н. с., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університетуВ. В. Рильськааспірант Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державної служби

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Raisa NaumenkoDосtor of Science in Public Administration, Ph.D. in Pedagogical Science, Associate Professor, Professor Department of Management of Kyiv National University of Trade and EconomicsV. V. Rylskagraduate student of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Master of Civil Service

THE PROSPECTS OF EUROPEAN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE MODERN MODEL OF POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"