Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Нонік

Знайдено документів: 3

№ 10, 2017

В. В. НонікЖитомирський державний технологічний університет,проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань

СІНГАПУРСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА ІСТОРІЯ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Valery Viktorovich NonikZhytomyr State Technological UniversityVice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues

SINGAPORE ANTI-CORRUPTION HISTORY: EXPERIENCE FOR UKRAINE

№ 12, 2018

В. В. НонікЖитомирський державний технологічний університет,проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД КИТАЮ: ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Valery Viktorovich NonikZhytomyr State Technological UniversityVice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues

ANTI-CORRUPTION EXPERIENCE OF CHINA, FROM IMPERIAL TIMES TO THE PRESENT

№ 12, 2016

В. В. Нонікк. ю. н., проректор з навчально-педагогічної роботи, соціальних та юридичних питань, Житомирський державний технологічний університетВ. В. Савіцькийаспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

КОРУПЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ

Valery Viktorovych NonikPh.D., a projector for teaching and pedagogical, social and legal issues, Zhytomyr State Technological University Vladislav Valentynovych Savitskyy, Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological UniversityVladislav Valentynovych SavitskyyPostgraduate Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

CORRUPTION AS AN ELEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ANCIENT CIVILIZATION

ТОВ "ДКС Центр"