Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Коваль

Знайдено документів: 2

№ 11, 2019

І. С. Міхнок. е. н., Міжнародний європейський університетВ. В. Ковальд. е. н., професор, Одеський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університетуК. С. Колесніковак. е. н., доцент, Одеський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

I. MikhnoPh.D. in Economics, International European University, Kiev, UkraineV. KovalDoctor of Economics, Professor, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, UkraineK. KolesnikovaPh.D. in Economics, Associate Professor Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

STATE REGULATION OF SOCIAL CAPITAL IN THE CONTEXT OF SOCIAL SECURITY

№ 8, 2015

В. В. Ковалькандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджментуЯ. М. Манькутакандидат економічних наук, викладач кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМІ ВНЗ

V. V. KovalPhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and ManagementY. M. MankutaPhD in Economics lecturer of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Managemen

QUALITY MANAGEMENT OF PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES WITHIN THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

ТОВ "ДКС Центр"