Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. В. Глуха

Знайдено документів: 1

№ 2, 2016

В. В. Глухак. держ. упр., науковий співробітник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту УкраїниА. Л. Помаза-Пономаренкок. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

V. V. GlukhaPhD in public administration, researcher of the research department on problems of management in the field of civil protection, National university of civil protection of UkraineA. L. Pomaza-PonomarenkoPhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

REGULATORY SUPPORT OF THE STATE ADMINISTRATION OF LIFE SAFETY FIELD

ТОВ "ДКС Центр"