Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: В. І. Ляшенко

Знайдено документів: 1

№ 7, 2017

А. О. Дєгтярзаслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державна академія культури, Харківська державна академія культури (м. Харків)О. В. Балуєвадоктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)В. І. Ляшенковикладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

СУЧАСНИЙ СТАН СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ, ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ ЧАСТИНИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. O. DehtiarHonored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management and Administration of the Kharkov State Academy of Culture, Kharkiv State Academic Culture (Kharkiv)O. V. BaluievaDoctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management (Mariupol)V. I. LiashenkoTeacher of the department of management of production and non-production sphere, Donetsk State University of Management (Mariupol)

THE CURRENT STATE OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY, AS AN INTEGRAL PART OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

ТОВ "ДКС Центр"